Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Οι θέσεις του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου για την Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς

 Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροτάξικού Σχεδιασμού, που αφορά την περιοχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατά την συνεδρίαση του την περασμένη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα των Κριεεζών. Κατα την εισηγησή του ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς τόνισε ότι "Συμφωνούμε απόλυτα με την Ένταξη σε Δίκτυα Διευρωπαϊκών-Εθνικών Υποδομών και ιδίως των ΔΕΔ-Μεταφορών του πρωτεύοντα άξονα (ΠΑΘΕ-Ε65-Διαγώνιος Πάτρα-Λαμία, Οριζόντιος άξονας Θήβα – Χαλκίδα/Λιμάνι Κύμης) και της   άμεσης  προώθησης,  της υλοποίησης του μέσω του Ε’ΚΠΣ. Χρειάζεται όντως αντιμετώπιση της έλλειψης αυτής του Δικτύου για να μην παραμένει πρακτικά τυφλό το λιμάνι της Κύμης",
Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο Δήμαρχος έκανε της ακόλουθες προτάσεις για το χωροταξικό στην Περιοχή Κύμης - Αλιβερίου:
 Σκεπτικό προτάσεων:
Υπάρχει σαφής  κατεύθυνση από τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό να υπάρξουν δύο άξονες ανάπτυξης που αφορούν το δήμο μας :  Σχηματάρι – Χαλκίδα – λιμένας Κύμης   και Χαλκίδα – Αλιβέρι – Κάρυστος με  Ανάδειξη του Ενεργειακού κέντρου του Αλιβερίου και του Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας Λιμένα Κύμης. Ο ρόλος αυτός συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση της σύνδεσης του λιμένα με το εθνικό δίκτυο μεταφορών και την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων της χώρας με την Τουρκία. Σύμφωνα με το εκτελούμενο έργο ο λιμένας θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις φάσεις:  Φάση Α’: ανάπτυξη επιβατικού και τουριστικού λιμένα το οποίο και ολοκληρώνεται άμεσα ,  Φάση Β’: ανάπτυξη εμπορικού λιμένα  Φάση Γ’: ανάπτυξη λιμένα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων  Φάση Δ’: διαμόρφωση χώρου στοιβασίας .
  Το Περιφερειακό χωροταξικό πρέπει να ακολουθήσει   αυτή την κατευθυντήρια. 
Επίσης οι κατευθυντήριες των ειδικών χωροταξικών πλαισίων θα πρέπει να επανεξεταστούν και να γίνει άρση των ασυμφωνιών.

Δηλαδή δεν μπορεί στο χωροταξικό του τουρισμού να μην αναφέρονται όλα τα ανατολικά παράλια του Δήμου μας , το Πόρτο Μπούφαλο και ο Άγιος Δημήτριος, ως αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Δεν μπορεί η πολλαπλά περιβαλλοντικά δεσμευμένη περιοχή της ενότητας της Κύμης να αποτελεί Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας και για τον ίδιο λόγο φυσικά δεν μπορεί να είναι και η ενότητα του Αυλωναρίου και του Δύστου. Δεν μπορεί να μην καταγράφεται η σημαντικότατη παρουσία παραθεριστικής κατοικίας στην Κορασίδα ή στον Κάλαμο και να μην θεωρούνται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.
Προτάσεις
Να παραμείνουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από το Θεσμοθετημένο Περιφερειακό Χωροταξικό :
Δηλαδή : « Ανάδειξη του Αστικού δίπολου  Αλιβερίου – Κύμης  :    Με συνολική δυναμική στη χωρική ενότητα 3ου επιπέδου 50.000 κατοίκων   και τη λειτουργία του Αλιβερίου ως Κέντρου Ενέργειας του εθνικού συστήματος και της Κύμης ως εθνικής εμβέλειας λιμανιού , το δίπολο Αλιβέρι – Κύμη προτείνεται να αποτελέσει 2ο υποβαθμισμένο οικιστικό κόμβο του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας. Στο δίπολο αυτό το  Αλιβέρι εξειδικεύεται στο δευτερογενή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η Κύμη στον τουρισμό και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο τουρισμός χωροθετείται  κύρια στις περιοχές Ερέτριας-Αμαρύνθου στο πόλο του Αλιβερίου.
Τουριστικοί ΟΤΑ (νυν Δημοτικές ενότητες) σε επίπεδο Περιφέρειας : Κύμης
Τουριστικοί ΟΤΑ (νυν Δημοτικές ενότητες) σε επίπεδο Νομού : Αυλωνος, Δυστίων, Κύμης, Κονιστών για αγροτουρισμό και οικοτουρισμό» .
  Οικιστικά κέντρα : Το Δίπολο Αλιβέρι –Κύμη   πόλος ανάπτυξης 4ου βαθμού λόγω του πληθυσμιακού του μεγέθους. Στο Θεσμοθετημένο Χωροταξικό ήταν στο ίδιο επίπεδο (3ο) με Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα  Η  Ενότητας της Κύμης έχει υπό θεσμοθέτηση ΓΠΣ. Οι Κονίστρες, Αυλωνάρι και ο Δύστος ΣΧΟΟΑΠ υπό εκπόνηση. Τα στοιχεία του ΓΠΣ της Κύμης θα πρέπει να ληφθούν εξολοκλήρου υπόψη  και να προταθεί η σύνταξη ΓΠΣ Αλιβερίου (είναι βιομηχανική περιοχή, επιβαρυμένη κατά πολύ και έδρα του Δήμου)
Στις λιμενικές Υποδομές να προστεθεί το Πόρτο – Μπούφαλο.
Χρήση του φυσικού αερίου και για οικιακή χρήση.
Μείωση του ποσοστού  των ανεμογεννητριών στο Δήμο, διότι είναι ήδη ανεπτυγμένος τουριστικά και διέπεται από πολλαπλές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Έναντι του 30% να ισχύσει το 4% όπως στο Καρπενήσι και στην Κάρυστο.
Αναπτυξιακό Πλαίσιο:
Μείζον θέμα η ολοκλήρωση του φράγματος στα Μανίκια το μοναδικό στην περιφέρεια και η ανάδειξη της λίμνης  του Δύστου. Του ενός εκ ων δύο σημαντικότερων υδροβιότοπων της περιφέρειας.
Πρωτογενής τομέας : Μείωση της ΠΟΑΥ των υδατοκαλλιεργειών
Δευτερογενής τομέας :   ΒΙΠΕ (ή επιχειρηματικό Πάρκο όπως λέγεται πλέον) με Βιομηχανικό  πόλο  : Το Αλιβέρι και ενίσχυση του σε συνέχεια του διαμήκη  αναπτυξιακού άξονα της Εύβοιας, Χαλκίδα-   Αλιβέρι   – Κάρυστος στο τμήμα που αφορά το δήμο μας.
Τριτογενής τομέας : Περιοχές Τουριστικής Ανάπτυξης όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου μας. Δράσεις βιομηχανικού –συνεδριακού τουρισμού από Αλιβέρι μέχρι Κύμη με δυνατότητα διαδρομής στο χώρο και στον χρόνο για το Λιγνίτη ( Βίταλο, Έντζι, Άγιος Βλάσης, Άγιος Λουκάς) και δημιουργία θεματικού πάρκου – Μεταλλευτικό Μουσείο στον Πρινιά. Ανάδειξη των σπηλαίων Κύμης –Κονιστρών και Θαρουνίων.
Πολιτιστικός  τουρισμός στο Αυλωνάρι. Ιαματικός τουρισμός : με  Πηγές  ποσιθεραπείας  στο Χωνευτικό  και  στους  Κήπους .
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία και ομόφωνα απο το Σώμα πάρθηκε η σχετική απόφαση της αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Περιφερειακού Χωροτάξικού Σχεδιασμού, που αφορά την περιοχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση

Με στοιχεία απο τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου: http://www.kimis-aliveriou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...