Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ - Ο Σαμαράς είπε το "Πιστεύω εις το Μνημόνιον" και το "Μέρκελ ημών" - Το "Πιστεύω" και το "Πάτερ ημών" που είπε ο πρωθυπουργός στο Αγιον Ορος...

Επειδή οι τηλεοράσεις και τα βίντεο στο You Tube, έδειξαν μόνο αποσπάσματα από το. "Πιστεύω" και το "Πάτερ ημών" που είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Αγιον Ορος, το "Πάμε Λουκέτο Live " τα παρουσιάζει όπως ακριβώς τα απάγγειλε:


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Πιστεύω εις το Μνημόνιον, Πατέρα, Παντοκράτορα,
πωλητή ουρανού και γης, ακινήτων τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Σόιμπλε Ιησούν Χριστόν,
Υπουργό Εξωτερικών τον Μονογενή,
τον εκ του χρεοκοπίας δημιουργηθείσες προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός φως, φως εις το τούνελ.
Θεόν αληθινόν εκ Ζαππείου αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα, μνημόνια τω Πατρί,
δια της σωτηρίας της χώρας τα πάντα εγένετο.

Τον δι' ημάς τους Ελληνας και διά την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των Βρυξελλών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου
και Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Μάκη Γιακουμάτου
και παθόντα και διαγραφέντα
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Εκλογάς.

Και ανελθούσα η χώρα εις τους 7 Ουρανούς
και καθεζόμενον εκ άκρο δεξιών δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενος Σαμαράς εις τάς Εκλογάς,
μετά δόξης φορολογώντας ζώντας και νεκρούς,
Ου της βασιλείας της μονταζιέρας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Τσίπραν τον Άθεον τον ταραχοποιόν
το εκ του Τσε Γκεβάρα εκπορευόμενον,
το συν Λαφαζάνη συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Αναρχικών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν κυβερνητική συνεργασίαν
Προςδοκώ άφεσιν μνημονιακών αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν από χρεοκοπίας ημών
Και ζωήν του μέλλοντος Νέας Δημοκρατίας αιώνος.
Αμήν.ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Μέρκελ ημών, η εν τοίς Γερμανοίς,
αγιασθήτω τό όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γενηθήτω τό θέλημά σου,
ώς εν ουρανώ, καί επί τής γής.

Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον μη δός ημίν σήμερον,
καί άφες ημίν τά οφειλόμενα ημών,
ώς καί ημείς ξεχρεώσουμε τοίς οφειλέταις ημών,
καί μή εισενέγκης ημάς εις αφανισμόν
αλλά σώςε ημάς εις τάς Εκλογάς
ίνα εκλεγώμεν και διασωθώμεν, αμήν. 


Πηγή: newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...