Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τέλος επιδόματα και επιδοτήσεις σε όσους χρωστούν στα Ταμεία

"Μπλόκο" στα επιδόματα, αν έχεις χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις κατασχέσεις


Τα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη από ασφαλιστικές εισφορές θα προχωρούν σε κατασχέσεις εισοδημάτων πάσης φύσεως ακόμη και αυτών που έχουν θεσπιστεί και ως ακατάσχετα ενώ σύμφωνα με το dikaiologitika.gr οι κατασχέσεις θα γίνονται από την ''πηγή''.


Δηλαδή δεν θα γίνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αλλά απευθείας από τους φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως ενισχύσεις , επιδοτήσεις και κάθε άλλου είδους παροχή.

Με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών κάνει γνωστές τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τις κατασχέσεις πάσης φύσεως αποδοχών, οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων

Πως θα γίνονται οι κατασχέσεις

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών θα παρακρατούν, κατά παρέκκλιση του ακατάσχετου ,τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός θα αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικό αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικό Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσό προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσό των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.»

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος η ανωτέρω διάταξη βρίσκει εφαρμογή σε πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα από τις οποίες θα πραγματοποιείται παρακράτηση των οφειλομένων ποσών.
Ουσιαστικά σύμφωνα με τα παραπάνω, η εγκύκλιος κάνει γνωστό ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα κατάσχουν από τους δικαιούχους οφειλέτες ποσά από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ. και Α.Ε. του Δημόσιου τομέα.

Με τον παραπάνω τρόπο τα οφειλόμενα ποσά θα κατάσχονται πριν ουσιαστικά καταβληθούν στις τράπεζες και ισχύσει το ακατάσχετο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέτρο αυτό των κατασχέσεων θεσπίζεται ως μέτρο ''πίεσης'' στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων για να ''τρέξουν'' να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να εισρεύσουν χρήματα στα ταμεία τους.

Ο υπουργός Εργασίας έκανε γνωστό ότι μέχρι το τέλος του 2014 το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) θα πρέπει να έχει εισπράξει έως το τέλος του 2014 350.000.000 ευρώ πράγμα πολύ δύσκολο εάν κρίνουμε την ''ροή'' των οφειλετών που έχουν σπεύσει να κάνουν ρύθμιση οφειλών.

Για παράδειγμα μόνο 40.000 περίπου οφειλέτες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στο ΟΓΑ από τους 350.000 οφειλέτες στο σύνολο.

Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...