Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού

Σύμφωνα με το Ν. 4257/2014, οι οφειλέτες του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού έχουν την δυνατότητα μέχρι τις 14/8/2014, να υποβάλλουν αίτηση στο δήμο προκειμένου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.


Αναλυτικά:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-14), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3801/2009.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, δύναται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) για οφειλές μέχρι 5.000,00€ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με δόσεις όχι μικρότερες των 100€.

γ) για οφειλές από 5.000,01€ μέχρι 10.000,00€ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01€ μέχρι 20.000,00€ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01€ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου (14-8-2014) της παρούσας. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, τηλ. 2226350311, 2226350312, 2226350022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...