Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, την Τρίτη 8 Ιουλίου, οι επιτυχόντες δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχόντας συνδυασµός ανακηρύχθηκε η «Ενωτική Δημοτική Κίνηση» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί: α. «Νέα Πνοή», β. «∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο» και γ. «Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας».
Δήμαρχος ανακηρύσσεται ο Χρήστος Καλυβιώτης ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Ελυµνίων
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 • ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΦΛΩΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 • ΨΑΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Κηρέως
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 • ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΝΤΝΩΝΙΟΣ
Από τον συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
 • ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Νηλέως
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
 • ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στις Τοπικές Κοινότητες ανακηρύσσονται οι ακόλουθοι:

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λίµνης,
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΥΓΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από τον συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΤΟΥΡΛΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
 • ΧΑΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Στην Τοπική Αγία Άννας

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Αµελάντων
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΣΤΑΘΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΓΡΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα ∆αφνούσας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κεραµείας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΛΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΕΛΗ
 • ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κηρινθου
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ
 • ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΜΕΛΗ
 • ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΤΣΙΒΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Παπάδων
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Πηλίου
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Από το συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
 • ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΜΕΛΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΚΑΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Στην Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου
Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς
Από το συνδυασµό Νέα Πνοή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΜΠΕΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
 • ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Φαράκλας
Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ
 • ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο
 • ΚΟΥΖΟΥΒΟΥΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...