Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, την Τρίτη 8 Ιουλίου, οι επιτυχόντες δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.


Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχων συνδυασμός ανακηρύχθηκε ο «∆υναμική Πρωτοβουλία» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί α. «Μέτωπο Αναγέννησης» β. «Δημιουργία» γ. «Νέα Πορεία» δ. «Ο ∆ήμος είσαι εσύ» και ε. «Λαϊκή Συσπείρωση Ιστιαίας-Αιδηψού».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται η Ελένη Ευσταθίου-Σπανού, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:


Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιδηψού
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ –ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ
 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Από το συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΓΓΕ
Από το συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ι
Από το συνδυασµό Νέα Πορεία
 • ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΣΗΣ
Από το συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι εσύ
 • ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΣ του ΝΙΟΛ
Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Ιστιαίας-Αιδηψού
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ
Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Τοπική Κοινότητα Γιαλτρών
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
ΤΑΦΡΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΥ∆Η ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH
Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρτεµισίου
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤ
 • ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚ (499)
Στην Τοπική Κοινότητα Αγδίνων
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
Στην Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίου
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία
 • ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Ασµηνίου
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΠΑΛΙΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ
 • ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικών
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΛΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Στην Τοπική Κοινότητα Γερακιούς
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Γουβών
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΛΗ
 • ΤΡΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιστιαίας
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙ
 • ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡ
 • ∆ΕΛΧΑ- ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία
 • ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥ
Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ
 • ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Στην Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Βουτά
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
Στην Τοπική Κοινότητα Καµαρίων
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΑΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοµηλέας
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
Στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίτη
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Μηλεών
Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Στην Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
∆ηµοτική Κοινότητα Ιστιαίας
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΦΕΝΕΡΙ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΙΕΝΑΜΙΝ
 • ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Λιχάδος
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 • ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛ
Στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδος
Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΑΨΟΡΑΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ωρεών
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛ
 • ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 • ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
 • ΚΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Από τον συνδυασµό ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΛΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών
Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
 • ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία
 • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε κάθε περίπτωση όμως η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου. Ανώνυμα σχόλια απορρίπτονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...